Trade Share CFDs for your favourite companies and 50+ U.S. stocks. Click here.
Giới thiệu bạn bè
Graphic BG

Kiếm tiền thông qua chương trình Đối tác của Blueberry
với phí hoa hồng cao và hoàn tiền trọn đời

Tham gia chương trình đối tác của chúng tôi. Kiếm tiền từ mạng lưới hiện có của bạn và đưa công việc của bạn lên một tầm cao mới

Lợi ích khi trở thành đối tác của Blueberry Markets

Trader Icon

Các kế hoạch hoàn
tiền tùy chỉnh

Trader Icon

Thanh toán nhanh
chóng mọi lúc

Trader Icon

Chuyên gia chuyển
đổi tận tâm

Trader Icon

Trang đích tùy chỉnh
đồng thương hiệu

Trader Icon

Tiếp cận các công cụ
tiếp thị và khuyến mãi

Trader Icon

Báo cáo và phân tích
theo thời gian thực

Tham gia với tư cách Nhà môi giới Giới thiệu với chương trình Đối tác của Blueberry

Nhận khoản hoàn tiền cao cho mọi khách hàng mà bạn giới thiệu với các chuyên gia chuyển đổi của chúng tôi sẽ giúp bạn từng bước trong quá trình thực hiện.

Trader graphic

Giới thiệu khách hàng và tăng tiềm năng doanh thu của bạn

Bạn hướng dẫn khách hàng của mình đến với chúng tôi một lần và kiếm được thu nhập thụ động ổn định ngay cả khi bạn đang ngủ hoặc đang trong kỳ nghỉ. Với một người quản lý tài khoản chuyên dụng được chỉ định cho bạn, chúng tôi đảm bảo chăm sóc tất cả các chi tiết thực tế để bạn có thể tập trung vào công việc và khách hàng của mình.

Kiếm tiền từ lưu lượng truy cập của bạn ngay hôm
nay, với tư cách là Đơn vị liên kết với chương trình
Đối tác của Blueberry

Kiếm phí và phí hoa hồng hiệu suất nhất quán trên các tài khoản được quản lý của
bạn thông qua các giải pháp MAM/PAMM tùy chỉnh của chúng tôi

Trở thành Đối tác của Blueberry trong 3 bước đơn giản

1
Đăng ký

Đăng ký Chương trình Đối tác của Blueberry

2
Giới thiệu

Bắt đầu giới thiệu khách hàng và mạng lưới hiện có của bạn đến Blueberry Markets bằng liên kết theo dõi được cá nhân hóa dành cho bạn

3
Kiếm tiền

Thu về lợi nhuận và nhận các khoản thanh toán nhanh chóng khi khách hàng tiềm năng của bạn bắt đầu giao dịch với chúng tôi

Phát triển Quỹ được Quản lý của bạn với chương trình Đối tác của Blueberry

Nhận CPA cao khi giới thiệu khách hàng với sự hỗ trợ của các chuyên gia và các công cụ tiếp thị kỹ thuật số tiên tiến của chúng tôi.

Runner graphic

Sẵn sàng để tăng tiềm năng kiếm tiền
của bạn chưa?