Giới thiệu bạn bè
Graphic BG

Kiếm tiền thông qua chương trình Đối
tác của Blueberry

với phí hoa hồng
cao và hoàn tiền
trọn đời

Tham gia chương trình đối tác
của chúng tôi. Kiếm tiền từ
mạng lưới hiện có của bạn và
đưa công việc của bạn lên một
tầm cao mới

Lợi ích khi trở thành
đối tác
của Blueberry
Markets

Trader Icon

Các kế hoạch
hoàn
tiền tùy
chỉnh

Trader Icon

Thanh toán
nhanh
chóng
mọi lúc

Trader Icon

Chuyên gia
chuyển
đổi tận
tâm

Trader Icon

Trang đích tùy
chỉnh
đồng
thương hiệu

Trader Icon

Tiếp cận các
công cụ
tiếp thị
và khuyến mãi

Trader Icon

Báo cáo và phân
tích
theo thời
gian thực

Tham gia với tư cách
Nhà môi giới
Giới thiệu
với chương trình Đối tác của
Blueberry

Nhận khoản hoàn tiền cao cho mọi khách hàng mà bạn giới thiệu với các chuyên gia chuyển đổi của chúng tôi sẽ giúp bạn từng bước trong quá trình thực hiện.

Trader graphic

Giới thiệu khách hàng
và tăng tiềm năng
doanh thu
của bạn

Bạn hướng dẫn khách hàng của mình
đến với chúng tôi một lần và kiếm
được thu nhập thụ động ổn định ngay
cả khi bạn đang ngủ hoặc đang trong
kỳ nghỉ. Với một người quản lý tài
khoản chuyên dụng được chỉ định cho
bạn, chúng tôi đảm bảo chăm sóc tất
cả các chi tiết thực tế để bạn có thể
tập trung vào công việc và khách
hàng của mình.

Kiếm tiền từ lưu
lượng truy cập của
bạn ngay hôm
nay,
với tư cách là Đơn vị
liên kết
với chương
trình
Đối tác của
Blueberry

Kiếm phí và phí hoa hồng hiệu suất nhất quán trên các tài khoản được quản lý của
bạn thông qua các giải pháp MAM/
PAMM tùy chỉnh của chúng tôi

Trở thành Đối tác của
Blueberry trong 3
bước đơn giản

1
Đăng ký

Đăng ký Chương trình Đối tác của Blueberry

2
Giới thiệu

Bắt đầu giới thiệu khách hàng và mạng lưới hiện có của bạn đến Blueberry Markets bằng liên kết theo dõi được cá nhân hóa dành cho bạn

3
Kiếm tiền

Thu về lợi nhuận và nhận các khoản thanh toán nhanh chóng khi khách hàng tiềm năng của bạn bắt đầu giao dịch với chúng tôi

Phát triển Quỹ được
Quản lý
của bạn với
chương trình Đối tác
của Blueberry

Nhận CPA cao khi giới thiệu khách hàng
với sự hỗ trợ của các chuyên gia và các
công cụ tiếp thị kỹ thuật số tiên tiến của
chúng tôi.

Runner graphic

Sẵn sàng để
tăng tiềm năng kiếm
tiền
của bạn
chưa?